En kort nyhedsoversigt, med nyheder fra forskellige kilder. Nyhederne er ikke traditionelt organiseret, men det er fordi de primært bruges i min ugentlige radioudsendelse på VibeFM.
Organiseringen sker i stedet ved brug af tags, og det er derfor ikke utænkeligt at du vil støde på tags der ikke umiddelbart giver mening.
Det betyder også, at jeg ikke nødvendigvis bruger meget energi på det seneste terrorangreb, eller hvad andre medier nu lige måtte vælge at prioritere højt.
Jeg har dog valgt alligevel at gøre min nyhedssamling tilgængelig, i håbet om, at andre også kan få fornøjelse af dem." itemprop="description"/>

Der findes mange spådomme om fremtiden. De er spekulative, men en verden med flyvende biler ser nu ud til at nærme sig. Tirsdag løftede Boeings flyvende bil sig nemlig fra jorden under en testflyvning i Manassas, Virginia, og svævede nogle meter over jorden, før den landede igen.

Den flyvende bil, som er ni meter lang, elektrisk og selvdreven, kan flyve op til 50 miles uden at skulle genoplades, svarende til 80 km. Ifølge Boeing selv er der tale om et bud på fremtidens passagertransport.

Boeing har også en slags flyvende lastbil på vej, som kan transportere op til 500 pounds (godt 226 kg). Efter planen skal den testes udendørs senere i år.

Ifølge planen bliver byerne Los Angeles og Dallas-Fort Worth de første, der udstyres en luftvejsnet, og kommercielle flyvninger forventes at begynde i 2023.

enter image description here Jess Dixons flyvende bil, ca. 1940

Efter en lang kamp for svineavler Martin Lund Madsen ser det ud til, at han alligevel må afgive Skovgårdsvej i Vejen til kommunen.

Vejen Byråd har tirsdag på ny godkendt en ekspropriation, altså en inddragelse af vejen mod betaling. Det betyder, at svineavler Martin Lund Madsen, der i flere måneder har afspærret vejen med sand og bigballer, nu skal fjerne blokeringen.

Den 22. oktober 2018 etablerede svineavleren så sin afspærring af den 1,4 kilometer lange vej, da han ville tvinge kommunen til at fjerne den.
- Byrådet håber, at Martin Lund Madsen af egen drift vil fjerne sandbunkerne på vejen, så borgerne igen kan bruge Skovgårdsvej, siger borgmester Egon Fræhr (V).

Højesteret har tidligere givet Martin Lund Madsen medhold i, at kommunens overtagelse var ulovlig. Men det har tirsdag fået byrådet til at inddrage vejen efter en anden paragraf. Kommunen har nu fundet hjemmel i vejloven i stedet for elektricificeringsloven, og det er derfor, at den kan gennemføre ekspropriationen. Svineavleren har nu fire ugers klagefrist.

Takket være Facebooks "minder", blev jeg mindet om, at jeg den 24. Januar 2017 postede jeg følgende på Facebook, som jeg i det store hele finder lige så relevant i dag, som da jeg skrev det for (i skrivende stund) to år siden.

Ifølge de politisk korrekte, eksisterer vi ikke. Det er nogenlunde den eneste konklusion jeg kan drage, efter at have fulgt de seneste måneders debat om hvad der er dansk(hed).

Det hele er faktisk meget enkelt. Der er nogle der mener at vi skal lukke alt og alle ind i vort land. At vi skal være multikulturelle, multietniske, og alt muligt. Og så er der nogle der mener, at vi skal værne om vores danskhed. Så langt så godt, sådan har det jo været i årevis.

I forbindelse med arbejdet med den fine nye Danmarkskanon var der nogle, mest de politisk korrekte, der var bange for at den ville blive brugt som en Danmarks Kanon, der skulle bruges til at skyde alle de fremmede ned med. De forstod overhovedet ikke hvad det gik ud på. De begyndte derfor på en masse ævl om, at der slet ikke eksisterer noget som helst der er "dansk", fordi alt hvad man kan pege på, som værende "dansk" også eksisterer andre steder. Danmark er ikke korrupt. Der er også andre lande der ikke er korrupte. I Danmark er der ligestilling mellem kønnene. Der er også andre lande med ligestilling. osv. osv. osv. Men det danske ligger i kombinationen og kvaliteten, og måden vi forholder os til det. Ellers kunne man argumentere at Porsche ikke eksisterer, fordi en Porsche har fire hjul, og et ret, og det har en gammel Østtysk Trabant også.
Vores sprog eksisterer så tilsyneladende heller ikke, fordi det er nært beslægtet med Norsk og Svensk, og har en del låneord fra både Tysk og Engelsk.
Problemet er naturligvis, at med den logik, eksisterer der ingen lande, ingen kulturer, ingen sprog, intet i hele verden.

Danmark var engang en mægtig magt. Vi blev påvirket fra alle hjørner af den (dengang kendte) verden, og det er hvad der har skabt os, vores kultur, vort sprog, og vort land). Danmark er blevet mindre siden dengang, men Danmark er også blevet mere åbent for påvirkning udefra, og på den måde har vi fortsat med at udvikle os. Men er det så ikke en god ting, at lade landet stå åbn for alle der har lyst til at slå sig ned? Nææ... Påvirkning udefra kan være positiv, men det kan også være negativ. Vi kan ikke altid helt undgå negativ påvirkning, men vi kan forsøge. Om ikke andet, kan vi da forsøge at vælge hvilke påvirkninger vi ønsker at tage til os, og hvilke påvirkninger vi helst vil være foruden.

For lidt over 100 år siden, var det kun 18% af befolkningen der havde stemmeret. Men da det ændrede sig, så kvinder, bønder, og andet godtfolk fik stemmeret, så begyndte der at ske ting og sager i Danmark. Mange af de ændringer betragter de fleste af os i dag som positive ændringer.
Når der så kommer folk, der ønsker at afskaffe demokrati, kvinders rettigheder, og mange andre af de fremskridt vi har oplevet, er det så ikke vores ret, at sige Nej Tak til den type udefrakommende påvirkninger? Uanset om de politisk korrekte kan lide det eller ej, så er vi danskere, med dansk sprog, og dansk kultur, i Danmark.
Folk der kommer her til landet skal som udgangspunkt tilpasse sig. De betyder ikke at de skal opgive deres rødder, men at de skal respektere folket og kulturen i det land de er kommet til. Har de så nogle værdier og kulturtræk vi kan få noget positivt ud af, at gøre dansk, så er det godt. Det er det der udvikler os. Men har de noget der trækker i en negativ retning, så er det lidt skidt, og så skal vi have lov til at fravælge det. Det gør os ikke til racister, det gør blot til ansvarlige danskere.

Hvad det vil sige at være dansker, er nok ikke så nemt at sætte ord på, når vi selv er det, midt i det. Rejser vi ud i verden, og ser på den, så begynder billedet at tegne sig tydeligere. Specielt hvis vi rejser lidt længere væk, frem for blot at tage på skiferie i Norge. Når du står midt i Karachi eller Beijing, så bliver det lettere at få øje på både de store forskelle der er, og de ofte lige så store ligheder. Så ser man at selvom vi har meget tilfælles, så har vi også meget der definerer os.
Vi ser dog stadig ikke os selv, vi ser "de andre". Taler vi der i mod med nogle af tilflytterne, og lytter vi til dem, så får vi mulighed for at se os selv. Ikke direkte, men gennem deres øjne. Danskhed er så pludseligt noget helt andet, end det vi måske selv har tænkt på som værende ”dansk”. Så kan det være de små ting, som vi selv tager som en selvfølge.
Danskhed er så lige pludselig at kvinder kan gå igennem en mørk park, midt om natten, helt uden at blive voldtaget. At politiet ikke samler dig op uden grund, og banker dig nede i politigårdens kælder. At demokratiet ikke forsvinder i et kaos af valgfusk og korruption, når man kradser lidt i overfladen. At kvinder ikke forventes at stå klar med maden, når manden kommer fra arbejde, men i stedet kan få børnene passet, og tage på arbejde.
Alt dette, og meget mere, er faktisk dansk, og det er helt ok at passe på det. Det gør os faktisk ikke til racister. Det gør os til danskere.

Tak fordi du gad tage dig tid til at læse det til ende :-)

Rikke Louise Andersen fra Vordingborg slipper for bøde for at offentliggøre billede af blotter på Facebook. Højesteret har valgt at afvise sagen. Ifølge Højesteret har anklagemyndigheden nemlig rejst tiltale mod kvinden for noget, som hun allerede var blevet frifundet for. Og det må man ikke.

Sagen begyndte tilbage i august 2016. Her fortalte Rikke Louise Andersens datter, at hun og en veninde havde mødt en blotter. Det var foregået på Dagli' Brugsens parkeringsplads i Nyråd, og Rikke Louise Andersen kontaktede efterfølgende butikken for at se overvågningsvideo.

Det fik hun lov til, og hun tog billeder af blotteren med sin telefon. Hendes mand ringede til politiet og anmeldte blotteren. Rikke Louise Andersen valgte at lægge billederne af blotteren ud på Facebook. Han blev siden anholdt og idømt 10 dagbøder à 250 kroner.

Men Rikke Louise Andersen selv blev også sigtet. For ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi havde hun nemlig overtrådt persondataloven. Hun nægtede dog at betale en bøde, og i retten blev hun da også frifundet. Retten mente, at det kun var den dataansvarlige - altså Dagli' Brugsen, som ejede overvågningskameraet - der kunne stilles til ansvar.

Det fik anklagemyndigheden til at rejse en ny tiltale. Og trods frifindelsen i første omgang udløste den nye anklage en bøde på 5.000 kroner samt et krav om at betale sagens omkostninger. Samme resultat nåede landsretten frem til.

På grund af sagens principielle karakter fik hun lov at indbringe sagen for Højesteret. Og her har retsformand Thomas Rørdam og fire kolleger nu valgt at afvise sagen.
»Højesteret finder efter det anførte, at retsforfølgningen i den foreliggende sag er i strid med forbuddet mod dobbelt strafforfølgning i både Den Europæiske Unions Charter og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«, lyder det blandt andet i afgørelsen.

Dette er en opdatering til:
DF: Uddelingen af danske statsborgerskaber skal bremses – kommer med opsigtsvækkende forslag

Et enigt Folketing vendte tommelfingeren nedad, da forslaget var til førstebehandling i Folketinget i torsdags den 17. januar.

Integrationsminiser Inger Støjberg (V) afviste på regeringens vegne forslaget med den begrundelse, at der i forvejen bliver stillet rigeligt med krav til dem, der ønsker dansk statsborgerskab og henviste blandt andet til, at kravene til eksempelvis selvforsørgelse og straffeattest er blevet skærpet.

Hos Socialdemokratiet mente Astrid Krav, at forslaget er et udtryk for tvangsægteskaber:
”Vi kan ikke støtte et krav om, at man skal gifte sig med en herboende dansk statsborger for at opnå dansk statsborgerskab. Vi er ikke tilhængere af tvangsægteskaber, hverken når det er pålagt religiøst, eller når det er pålagt politisk,” lød det fra den socialdemokratiske ordfører.

Hos Enhedslisten mente ordfører Peder Hvelplund, at der allerede er strammet rigeligt i kravene for at få dansk statsborgerskab.
”Derfor kan Enhedslisten naturligvis ikke støtte, både fordi det er udtryk for en grov diskrimination af ugifte mennesker, men også fordi der bestemt ikke er brug for flere stramninger i adgang til at blive dansk statsborger, tværtimod,” lød det blandt andet fra Peder Hvelplund.

Liberal Alliances ordfører, Henrik Dahl, erkendte som den eneste, at der bliver givet for mange statsborgerskaber, og var inde på behovet for flere stramninger, ligesom han var enig med Dansk Folkeparti i, at det ikke er en ret at blive dansk statsborger, men:
”Vi kan jo godt tilslutte os hensigten om at være restriktiv i forhold til uddeling af statsborgerskaber, men ikke det konkrete forslag.”

Ifølge Alternativets ordfører, Julius Graakjær Grantzau, skal alle mennesker have ret til at blive danske statsborgere, hvis de ønsker det, samt at det ikke er noget politikere skal afgøre.

Den Konservative ordfører, Naser Khader, havde åbenbart helt overset, at det er et indbygget krav i Dansk Folkepartis forslag, at ægtefællerne skal have boet sammen i den tid, de har været gift. Ikke desto mindre argumenterede Naser Khader blandt andet sin afvisning af forslaget med den begrundelse, at forslaget vil medføre proforma ægteskaber.
”Det er jo det, der også vil være konsekvensen af det. Desuden udelukker man også per automatik alle børn, der ønsker at blive danske statsborgere.”

Lørdag aften eksploderede en bilbombe foran en retsbygning i den nordirske by Londonderry. Det nordirske politi mistænker, at det er 'New IRA', som står bag bilbomben.

- I opklaringen arbejder vi ud fra teorien, at det er det nye IRA, som står bag. Det nye IRA er, ligesom de fleste militante grupperinger i Nordirland, lille, ikke særlig repræsenteret og fokuseret på at drive nordirerne tilbage til en tid, hvor de ikke ønsker at være, fortalte kriminalassistent Mark Hamilton tidligere søndag.

På samme pressemøde bekræftede kriminalassistent Mark Hamilton, at to mænd er blevet anholdt i sagen. De er mistænkt for at have kapret en bil brugt til at levere pizzaer for senere at have placeret en bombe i bilen og sprænge den midt i Londonderry. De to anholdte har begge relationer til det nye IRA.

Londonderry er historisk set en meget uroplaget by. Byens officielle navn er Londonderry, men af katolikker og irere bliver den også omtalt som 'Derry'. Byen er kendt for at spille en meget central rolle i de årelange og meget voldelige uroligheder, der prægede Nordirland fra slutningen af 1960'erne til 1998, hvor der blev indgået en fredsaftale.

Det ser ikke godt ud for verdens kaffeproduktion, og hele 60 procent af alle vilde kaffearter kan forsvinde, hvis vi ikke sadler om. Det skriver The Guardian.

Artiklen bygger på to studier udgivet i Science Advances og Global Change Biology, og de bedrøvelige tal inkluderer også den originale Arabica-bønne, der er basis for den mest populære form for kaffe solgt i verden.

Det er en analyse af alle 124 vilde kaffe-planter, der ligger til grund for de 2 studier, og det er især klimaforandringer, der i fremtiden vil gøre det umuligt for planterne at gro i de nuværende områder, skovrydning, plantesygdomme og lave priser på kaffe, der truer planterne. Hvis store dele af de vilde kaffearter uddør, vil de kommercielle arter også blive påvirket, lyder det.
»Blandt de kaffearter, der kan uddø, er dem, der har potentiale til at blive brugt til at avle og udvikle fremtidens kaffe, inklusiv arter der er modstandsdygtige overfor sygdomme, og som kan overleve i det fremtidige klima,« siger Aaron Davis, der er førsteforfatter på det ene studie.

De 60 procent af vilde kaffeplanter, der risikerer at uddø, skal ses i forhold til, at tallet er 22 procent for alle planter globalt.

Københavns Byret blåstempler, at Akademisk Råd i 2017 fratog Milena Penkowa hendes doktorgrad. Det fremgår af Milena Penkowas Facebook, hvor hun skriver, at hun agter at anke dommen til landsretten.

Det var Akademisk Råd ved Sundhedsvidenskabeligt Fakultet på Københavns Universitet, der i 2017 fratog Penkowa hendes doktorgrad - og dermed retten til at kalde sig dr.med.

Året inden at titlen gled ud af Penkowas hænder, blev hun af Østre Landsret kendt skyldig i dokumentfalsk. Dog blev hun frifundet for straf, fordi landsretten i modsætning til byretten vurderede, at sagen var forældet.

Dokumentfalskneriet handlede om nogle rotteforsøg, som var beskrevet i en videnskabelig artikel i tidsskriftet Glia tilbage i år 2000. Forsøgene indgik i en doktordisputats, som Penkowa indgav i 2003.
Den mødte dog kritik, og i forlængelse af det fremviste hun fire falske dokumenter til universitetets daværende rektor. Siden trak hun sin disputats tilbage og indleverede en ny i 2006. Det var på baggrund af disputatsen fra 2006, at Milena Penkowa fik ret til at smykke sig med titlen dr.med.

Akademisk Råd mener, at hvis universitetet tilbage i 2006 havde kendt til falskneriet, så havde Penkowa aldrig fået lov til at indlevere en ny disputats. Og derfor tog man graden fra hende.

'Du skal tage pillerne de næste fem dage.'
Beskeden er simpel, men det kan være svært at forstå, hvis det er en udenlandsk læge, som fremlægger diagnosen på gebrokkent dansk - og det frustrerer patienterne.

Næsten hver fjerde er 'utilfreds' eller 'meget utilfreds' over udenlandske hospitalslægers evne til at tale dansk. Det viser en ny repræsentativ undersøgelse, som YouGov har lavet for B.T.

I Sønderborg forklarer lokalformanden i Ældre Sagen, Per Jens Plambeck, at der ifølge hans vurdering er sproglige problemer hos et stort antal udenlandske læger i Sønderjylland.
»Vi bliver ofte kontaktet af ældre patienter, som føler sig utrygge, når de ikke kan forstå, hvad lægen, som behandler dem, siger. Vi modtager derfor flere henvendelser fra ældre, som vil have en bisidder eller en hospitalsven med under konsultationen,« siger Per Jens Plambeck.

Ældre Sagens mange frivillige bisiddere har til opgave at bistå den ældre ved samtaler med for eksempel læge eller kommune. Bisidderen må ikke rådgive, men kan derimod hjælpe med at forklare, hvad der bliver sagt.

Per Jens Plambeck fortæller, at bisidderne rent faktisk kan redde liv, da kommunikationsbarriereren mellem den ældre borger og de udenlandske læger somme tider resulterer i fejlbehandlinger.
»Det går galt, når de ældre ikke forstår lægens instrukser. Hvis de har fået besked på at tage pillerne i fem dage, men ikke kunne forstå, hvad der blev sagt, så kommer de til at tage pillerne i al for lang tid.«

På grund af lægemanglen er vi i stigende grad afhængig af udenlandske læger i Danmark. Særligt sygehuse i udkantsområder mærker problemerne med at rekruttere læger nok og må derfor ansætte mange udenlandske læger.

I dag er det regionerne selv, der afgør, hvordan deres europæiske læger får de nødvendige kundskaber i dansk. Kommer lægen fra lande uden for EU, er det et nationalt krav, at lægen består Dansk 3 sprogprøven, der består af tre dele.

En kinesisk pandahan, der skulle have været til Danmark som en gestus fra det kinesiske styre, må blive hjemme. Hannen har nemlig vist sig at have dårlige evner til at forplante sig.

Derfor bliver hanpandaen - på kinesernes anbefaling - erstattet af en anden han, der ikke har problemer med forplantningsevnen.
- Den han, vi oprindeligt havde fået stillet i udsigt, har vist sig at være ramt af kryptorkisme - eller sagt mere populært: Hans evner til at forplante sig er formentlig ikke gode.
- Så kineserne har anbefalet os at få en anden han til København, siger videnskabelig direktør Bengt Holst, Zoologisk Have i København.

Med kryptorkisme menes, at begge testikler ikke er faldet ned i pungen hos hannen.

Bengt Holst var før jul i Shanghai for at se den pandahan, som kineserne i stedet vil udlåne til Danmark.
- Han er en aktiv bjørn, og han klatrer meget. Det passer rigtig fint til den hun, han skal danne par med i København, siger Bengt Holst.

Pandaparret ventes til København i løbet af foråret. Et nyt pandaanlæg er ved at blive gjort klar til at modtage parret.