En kort nyhedsoversigt, med nyheder fra forskellige kilder. Nyhederne er ikke traditionelt organiseret, men det er fordi de primært bruges i min ugentlige radioudsendelse på VibeFM.
Organiseringen sker i stedet ved brug af tags, og det er derfor ikke utænkeligt at du vil støde på tags der ikke umiddelbart giver mening.
Det betyder også, at jeg ikke nødvendigvis bruger meget energi på det seneste terrorangreb, eller hvad andre medier nu lige måtte vælge at prioritere højt.
Jeg har dog valgt alligevel at gøre min nyhedssamling tilgængelig, i håbet om, at andre også kan få fornøjelse af dem." itemprop="description"/>

Efter en lang kamp for svineavler Martin Lund Madsen ser det ud til, at han alligevel må afgive Skovgårdsvej i Vejen til kommunen.

Vejen Byråd har tirsdag på ny godkendt en ekspropriation, altså en inddragelse af vejen mod betaling. Det betyder, at svineavler Martin Lund Madsen, der i flere måneder har afspærret vejen med sand og bigballer, nu skal fjerne blokeringen.

Den 22. oktober 2018 etablerede svineavleren så sin afspærring af den 1,4 kilometer lange vej, da han ville tvinge kommunen til at fjerne den.
- Byrådet håber, at Martin Lund Madsen af egen drift vil fjerne sandbunkerne på vejen, så borgerne igen kan bruge Skovgårdsvej, siger borgmester Egon Fræhr (V).

Højesteret har tidligere givet Martin Lund Madsen medhold i, at kommunens overtagelse var ulovlig. Men det har tirsdag fået byrådet til at inddrage vejen efter en anden paragraf. Kommunen har nu fundet hjemmel i vejloven i stedet for elektricificeringsloven, og det er derfor, at den kan gennemføre ekspropriationen. Svineavleren har nu fire ugers klagefrist.

Rikke Louise Andersen fra Vordingborg slipper for bøde for at offentliggøre billede af blotter på Facebook. Højesteret har valgt at afvise sagen. Ifølge Højesteret har anklagemyndigheden nemlig rejst tiltale mod kvinden for noget, som hun allerede var blevet frifundet for. Og det må man ikke.

Sagen begyndte tilbage i august 2016. Her fortalte Rikke Louise Andersens datter, at hun og en veninde havde mødt en blotter. Det var foregået på Dagli' Brugsens parkeringsplads i Nyråd, og Rikke Louise Andersen kontaktede efterfølgende butikken for at se overvågningsvideo.

Det fik hun lov til, og hun tog billeder af blotteren med sin telefon. Hendes mand ringede til politiet og anmeldte blotteren. Rikke Louise Andersen valgte at lægge billederne af blotteren ud på Facebook. Han blev siden anholdt og idømt 10 dagbøder à 250 kroner.

Men Rikke Louise Andersen selv blev også sigtet. For ifølge anklagemyndigheden ved Sydsjælland og Lolland-Falsters Politi havde hun nemlig overtrådt persondataloven. Hun nægtede dog at betale en bøde, og i retten blev hun da også frifundet. Retten mente, at det kun var den dataansvarlige - altså Dagli' Brugsen, som ejede overvågningskameraet - der kunne stilles til ansvar.

Det fik anklagemyndigheden til at rejse en ny tiltale. Og trods frifindelsen i første omgang udløste den nye anklage en bøde på 5.000 kroner samt et krav om at betale sagens omkostninger. Samme resultat nåede landsretten frem til.

På grund af sagens principielle karakter fik hun lov at indbringe sagen for Højesteret. Og her har retsformand Thomas Rørdam og fire kolleger nu valgt at afvise sagen.
»Højesteret finder efter det anførte, at retsforfølgningen i den foreliggende sag er i strid med forbuddet mod dobbelt strafforfølgning i både Den Europæiske Unions Charter og Den Europæiske Menneskerettighedskonvention«, lyder det blandt andet i afgørelsen.

Dette er en opdatering til:
DF: Uddelingen af danske statsborgerskaber skal bremses – kommer med opsigtsvækkende forslag

Et enigt Folketing vendte tommelfingeren nedad, da forslaget var til førstebehandling i Folketinget i torsdags den 17. januar.

Integrationsminiser Inger Støjberg (V) afviste på regeringens vegne forslaget med den begrundelse, at der i forvejen bliver stillet rigeligt med krav til dem, der ønsker dansk statsborgerskab og henviste blandt andet til, at kravene til eksempelvis selvforsørgelse og straffeattest er blevet skærpet.

Hos Socialdemokratiet mente Astrid Krav, at forslaget er et udtryk for tvangsægteskaber:
”Vi kan ikke støtte et krav om, at man skal gifte sig med en herboende dansk statsborger for at opnå dansk statsborgerskab. Vi er ikke tilhængere af tvangsægteskaber, hverken når det er pålagt religiøst, eller når det er pålagt politisk,” lød det fra den socialdemokratiske ordfører.

Hos Enhedslisten mente ordfører Peder Hvelplund, at der allerede er strammet rigeligt i kravene for at få dansk statsborgerskab.
”Derfor kan Enhedslisten naturligvis ikke støtte, både fordi det er udtryk for en grov diskrimination af ugifte mennesker, men også fordi der bestemt ikke er brug for flere stramninger i adgang til at blive dansk statsborger, tværtimod,” lød det blandt andet fra Peder Hvelplund.

Liberal Alliances ordfører, Henrik Dahl, erkendte som den eneste, at der bliver givet for mange statsborgerskaber, og var inde på behovet for flere stramninger, ligesom han var enig med Dansk Folkeparti i, at det ikke er en ret at blive dansk statsborger, men:
”Vi kan jo godt tilslutte os hensigten om at være restriktiv i forhold til uddeling af statsborgerskaber, men ikke det konkrete forslag.”

Ifølge Alternativets ordfører, Julius Graakjær Grantzau, skal alle mennesker have ret til at blive danske statsborgere, hvis de ønsker det, samt at det ikke er noget politikere skal afgøre.

Den Konservative ordfører, Naser Khader, havde åbenbart helt overset, at det er et indbygget krav i Dansk Folkepartis forslag, at ægtefællerne skal have boet sammen i den tid, de har været gift. Ikke desto mindre argumenterede Naser Khader blandt andet sin afvisning af forslaget med den begrundelse, at forslaget vil medføre proforma ægteskaber.
”Det er jo det, der også vil være konsekvensen af det. Desuden udelukker man også per automatik alle børn, der ønsker at blive danske statsborgere.”

Lørdag aften eksploderede en bilbombe foran en retsbygning i den nordirske by Londonderry. Det nordirske politi mistænker, at det er 'New IRA', som står bag bilbomben.

- I opklaringen arbejder vi ud fra teorien, at det er det nye IRA, som står bag. Det nye IRA er, ligesom de fleste militante grupperinger i Nordirland, lille, ikke særlig repræsenteret og fokuseret på at drive nordirerne tilbage til en tid, hvor de ikke ønsker at være, fortalte kriminalassistent Mark Hamilton tidligere søndag.

På samme pressemøde bekræftede kriminalassistent Mark Hamilton, at to mænd er blevet anholdt i sagen. De er mistænkt for at have kapret en bil brugt til at levere pizzaer for senere at have placeret en bombe i bilen og sprænge den midt i Londonderry. De to anholdte har begge relationer til det nye IRA.

Londonderry er historisk set en meget uroplaget by. Byens officielle navn er Londonderry, men af katolikker og irere bliver den også omtalt som 'Derry'. Byen er kendt for at spille en meget central rolle i de årelange og meget voldelige uroligheder, der prægede Nordirland fra slutningen af 1960'erne til 1998, hvor der blev indgået en fredsaftale.

Det ser ikke godt ud for verdens kaffeproduktion, og hele 60 procent af alle vilde kaffearter kan forsvinde, hvis vi ikke sadler om. Det skriver The Guardian.

Artiklen bygger på to studier udgivet i Science Advances og Global Change Biology, og de bedrøvelige tal inkluderer også den originale Arabica-bønne, der er basis for den mest populære form for kaffe solgt i verden.

Det er en analyse af alle 124 vilde kaffe-planter, der ligger til grund for de 2 studier, og det er især klimaforandringer, der i fremtiden vil gøre det umuligt for planterne at gro i de nuværende områder, skovrydning, plantesygdomme og lave priser på kaffe, der truer planterne. Hvis store dele af de vilde kaffearter uddør, vil de kommercielle arter også blive påvirket, lyder det.
»Blandt de kaffearter, der kan uddø, er dem, der har potentiale til at blive brugt til at avle og udvikle fremtidens kaffe, inklusiv arter der er modstandsdygtige overfor sygdomme, og som kan overleve i det fremtidige klima,« siger Aaron Davis, der er førsteforfatter på det ene studie.

De 60 procent af vilde kaffeplanter, der risikerer at uddø, skal ses i forhold til, at tallet er 22 procent for alle planter globalt.